HUURVOORWAARDEN

U bent met ons een overeenkomst aangegaan waarbij u gedurende een afgesproken periode (intern) transportmateriaal van ons huurt. Willen wij u attenderen op enkele van toepassing zijnde voorwaarden en bijzonderheden.

 

-  Het door u gehuurde transportmateriaal is voorzien van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA)

 

-  Na het afleveren van het transportmateriaal op de afgesproken locatie zijn de kosten van aan en afvoer voor rekening van de huurder.

 

-  Vanaf het moment van aflevering is het gebruik en het risico voor rekening van de huurder

 

-  Voor schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijke (WA) geldt een eigen risico van € 500,-  welke voor rekening komt van de huurder

 

-  Voor cascoschade aan het materiaal zelf geldt een eigen risico van € 1.000,- welke voor rekening komt van de huurder.

 

-  Voor schade waarbij sprake is van een (elektrische ) pallettruck die van de laadklep of van /uit de vrachtwagen valt een eigen risico van 1.250,- welke voor rekening van de huurder.

 

-  De gehuurde objecten dienen gestald te worden in een afgesloten gebouw. Voor schade als gevolg van diefstal, verduistering , vermissing van of joyriding met de gehuurde objecten geldt een eigen risico van 15% van het schadebedrag met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis.  Indien er geen sprake is van braak aan de buitenzijde van het gebouw of aan dat gedeelte waarin de verhuurde objecten zich bevinden, komt de totale schade voor rekening van de huurder.

 

-  Voor schade aan panden van derden, waaronder ook toegangen, toegangsdeuren en roldeuren geldt een eigen risico van 1.250,- , welke voor rekening komt van de huurder. Toegebrachte schade dient in eerste instantie altijd te worden geclaimd op de afgesloten opstalverzekering van het betreffende pand. Indien deze opstalverzekering geen dekking biedt, dient de huurder een schriftelijk bewijs te overhandigen dat de betreffende verzekering geen dekking biedt voor de veroorzaakte schade.

 

-  MH machines is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder van het gehuurde object met deze machine toebrengt aan zijn eigen zaak. Dit risico is voor rekening van de huurder. 

 

-  MH machines is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder van het gehuurde object met deze machine toebrengt aan (vervoerde) lading en /last. Dit risico is voor rekening van de huurder.

 

-  Het risico van vermissing van machines, inventarisatieverschillen en/of het niet kunnen herleiden waar machines gebleven, is voor rekening van de huurder.

 

 

-  Door een overeenkomst met ons aan te gaan, gaat u akkoord met de voorwaarden.